Nieuws mbt Corona maatregelen - In z'n geheel doorlezen graag!

4-11 Nieuws
Hallo allemaal,

Met ingang van zaterdag 6 november aanstaande gelden nieuwe maatregelen vanuit de overheid in de strijd tegen Corona en het tegengaan van de oplopende druk in onze zorg. De MHCC volgt hierin de voorschriften vanuit de overheid, NOC-NSF en KNHB.

De nieuwe maatregelen houden in dat met ingang van zaterdag iedereen* van 18 jaar en ouder, die het clubhuis wil betreden of toegang neemt tot het buitenterras, de QR code moet kunnen tonen, gezamenlijk met zijn/haar ID. Het is begrijpelijk dat dit een extra belasting geeft op onze kantinemedewerkers, daarom het volgende:

Namens kantine commissie en bestuur vragen wij elk team om gedurende de wedstrijd/training van henzelf, of van hun zoon/dochter iemand beschikbaar te stellen om namens de vereniging het scannen en controleren van de code van een ieder die het clubhuis of buitenterras betreedt (let op, ook naar het betreden van toilet bezoek of kleedkamer vallen hieronder) uit te voeren. We verzoeken de coaches / teamondersteuners binnen hun team hiervoor een schema op te stellen.

Let op:
1. Ga geen discussie aan met degene die de controle uitvoert. Hij/zij doet slechts wat hem/haar gevraagd wordt (don't shoot the messenger).
2. Op het 'iedereen', zoals hierboven genoemd, zijn enkele uitzonderingen te vinden. Deze staan in de hieronder getoonde tekst beschreven. Onderstaande tekst is een 1 op 1 kopie van de berichtgeving vanuit de KNHB (hockeybond).
3. Uitwedstrijden. Zorg dat je je QR code en ID meeneemt bij uitwedstrijden!!

Wij vragen een ieders begrip en medewerking!

Alvast hartelijk dank namens alle leden, vrijwilligers en bestuur van de MHCC.

Officiële tekst KNHB:

Zoals bekend volgt de KNHB sinds het begin van de coronacrisis de lijn van de overheid om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk het coronavirus zoveel mogelijk indammen. Veldhockey (zowel trainen als het spelen van wedstrijden) blijft door de recente aanpassing voor iedereen laagdrempelig toegankelijk maar er blijven andere regels van kracht. De overheid heeft besloten dat buitenterrassen en alle binnenlocaties op sportcomplexen alleen toegankelijk zijn na het vertonen van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB). Deze maatregel geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Verantwoordelijkheid
Het is nu ontzettend belangrijk dat we ons met elkaar aan de geldende regels blijven houden. We hebben samen – KNHB, verenigingen én hockeyers – een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de (hockey)sport open kan blijven. Daarom ons dringend appel op iedereen om vanaf 6 november de controle op het CTB waar dat noodzakelijk is, correct en strikt uit te voeren.

Wat betekent dit nu concreet per 6 november?
Met ingang van zaterdag 6 november moet het persoonlijke coronatoegangsbewijs gescand worden voordat iemand van 18 jaar of ouder het clubhuis/binnen-locaties op de vereniging mag betreden of gebruik kan maken van de buitenterrassen. Daarbij moet ook het ID-bewijs gecontroleerd worden.

Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op de vereniging, zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers/coaches (uit & thuis), alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. Let op: rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.

De KNHB vraagt toeschouwers van ‘amateurwedstrijden’ zich daarnaast ook te houden aan de 1,5 meter afstand die door de overheid dringend geadviseerd wordt en voegt daar het verzoek aan hockeyers en begeleiding aan toe om in de dug outs tijdens de wedstrijd ook weer de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

 
4-11-2023 Mededeling