Algemene Ledenvergadering

16-3

Hallo allemaal,

Ter herinnering willen wij u graag nogmaals attenderen op de uitnodiging voor de extra ALV op woensdag 22 maart aanstaande, om 20.00 uur in het clubhuis.

 

Er is geen uitgebreide agenda (reeds aan u toegezonden), hoofd onderwerp van deze avond is de privatisering van het hockeyveld en de rol/druk van de Gemeente Coevorden hierin. Wij als bestuur kunnen hierin geen besluit nemen zonder uw stem. Dat er een besluit moet komen staat vast. Het bestuur zal deze avond de mogelijkheden aan u voorleggen, met de daarbij horende consequenties/scenario's.

 

Verder staat deze avond de bestuurssamenstelling / wijziging op de agenda:

- IJmert de Vries (voorzitter) treedt af en is niet herkiesbaar
- Mariƫt Heeling (penningmeester) treedt af en is niet herkiesbaar
- Elles Dorgelo zal de functie van penningmeester op d'r nemen
Dit als voorgesteld en aangenomen in de ALV van september j.l.

Ter info: stemgerechtigden zijn: contributie plichtige senior leden, één ouder/voogd per contributie plichtig jeugdlid en ere-leden die op moment van de ALV ingeschreven staan als lid van de MHCCoevorden.

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Namens de MHCCoevorden
 
16-3-2022 Mededeling