Wijziging regel 'Eigen doelpunt'

27-3 Vanaf 1 februari is de regel eigen doelpunt weer komen te vervallen. ‘Een doelpunt wordt gescoord wanneer de bal, nadat hij binnen de cirkel door een aanvaller is gespeeld en daarna niet meer buiten de cirkel is gekomen, in zijn geheel over de doellijn en onder de doellat gaat. Spelen van de bal door een verdediger voor of nadat die door een aanvaller in de cirkel is geraakt, is hierop niet van invloed.’
 
27-3-2023 Mededeling