Instructies scheidsrechters : kaart bij herhaaldelijk overtreden corona maatregelen

27-8

Spelers die tijdens een wedstrijd herhaaldelijk coronaregels overtreden zoals protesteren binnen 1,5 meter enspugen, moeten daarvoor een kaart krijgen. Die opdracht heeft de KNHB aan de vooravond van de start van het seizoen meegegeven aan de arbiters inspeciale corona-instructies.

De KNHB schrijft dat spelers ten allen tijde voldoende afstand tot de scheidsrechters moeten bewaken. Doen spelers dat niet, bijvoorbeeld als ze reageren op een beslissing en binnen 1,5 meter komen, dan moeten ze een groene kaart krijgen. Bij herhaling volgt een gele kaart. De KNHB adviseert de arbiters wel ‘te managen dat deze situatie niet ontstaat’.

Spelers die op het veld hun neus ledigen of spugen, dienen daarvoor van de arbitrage een waarschuwing te krijgen. Bij herhaling volgt een groene en daarna gele kaart. Op spelers die bewust richting een tegenstander hoesten of spugen, staat volgens de hockeybond maar een straf: de rode kaart.

De arbiters krijgen van de bond tevens de mogelijkheid om de wedstrijd te staken als door het niet naleven van de coronaregels de veiligheid van de arbitrage of de spelers in het gedrang komt. De KNHB zal dit dan als een niet ordelijk verlopen wedstrijd behandelen.

 

Verantwoordelijkheid naleven coronaregels niet bij arbiter

De KNHB stelt in de instructie dat de scheidsrechters niet verantwoordelijk zijn voor het toezicht houden op de coronaregels. De hockeybond zegt dat de arbiter betrokkenen mag wijzen op de regels, maar dat de verantwoordelijkheid ligt bij de coronafunctionaris en het bestuur van de thuisvereniging.

De KNHB wijst de scheidsrechters erop dat spelers die warmlopen dit op minimaal 1,5 meter van anderen moeten doen. ‘Dat kan vaak alleen buiten het hek’, aldus de bond. Teams en begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden op de bank en tijdens de rust. Die afstandsregel geldt ook voor de scheidsrechters.

Teambegeleiders mogen niet met het geforceerd stemgebruik of schreeuwend hun team begeleiden, schrijft de bond. Op overtreding van deze regel staat geen kaartenstraf.

Bron KNHB

 
27-8-2022 Mededeling