Informatie corona maatregelen MHCC

27-8

Algemeen
Mixed Hockey Club Coevorden (MHCC) heeft op grond van de regels van de overheid en de noodverordening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en informatie uit de protocollen met diverse richtlijnen en adviezen van NOC*NSF, KNHB en Horeca Nederland naar eer en geweten een zo´n actueel mogelijk protocol opgesteld. Dat is bedoeld voor de leden, ouders/verzorgers, coaches, trainers, bezoekers, bezoekende teams en begeleiding/ouders en kan waar nodig worden aangepast.

Verenigingen mogen in bepaalde gevallen zaken anders invullen. Wanneer het een advies is, wordt dat erbij vermeld. Hiermee willen we voldoen aan de regels die in acht moeten worden genomen om het hockey, het bezoeken van wedstrijden en het betreden van het clubhuis op een juiste en verantwoorde manier in te vullen.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens sportmomenten).

Vermijd drukte.

Was regelmatig je handen.

Uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden hanteert elke club een eigen protocol. Houd dat goed in de gaten. Kijk vooraf op de website van de ontvangende club of dat is gepubliceerd en neem dat indien mogelijk goed door en bespreek dit binnen je team. De verschillen zitten vaak in de toegang tot het clubhuis qua aantallen of juist niet toegankelijk (gesloten of geen zitplaatsen), gebruik van de kleedkamers (soms zijn ze gesloten) en gebruik van dug-outs, met name bij senioren. Houd je strikt aan de regels van de ontvangende club!

TIP: neem bij uitwedstrijden een schoon shirt, deodorant en een nat washandje mee, zodat je je na de wedstrijd kunt opfrissen. Mochten de kleedkamers gesloten zijn, dan zit je in ieder geval enigszins fris (bij een ander) in de auto.

Vervoer

Bij vervoer naar uitwedstrijden wordt vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje geadviseerd. Het is geen verplichting. Bespreek dit binnen je team, met de ouders en de rijders. Respecteer hierin elkaars mening! Zorg wel dat je voor jezelf een eigen mondkapje bij je hebt, leen niet van een ander!

Trainingen

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.

Tijdens trainingen hoeft bij hockey (contactsporten) geen 1,5 meter afstand te worden gehouden om het hockey normaal te kunnen beoefenen.

Voor en na afloop van de trainingen, maar ook bij de warming-up en inlopen moet een ieder van 18 jaar en ouder wel onderling afstand in acht nemen, ook tijdens de training in de dug out of bespreek momenten.

Trainers van 18 jaar en ouder moeten ten opzichte van jeugd van 13 jaar en ouder (en andersom) ook 1,5 meter afstand houden.

De trainer of een ander door de club aangestelde verantwoordelijke houdt toezicht, geeft aanwijzingen die opgevolgd moeten worden, maar kan ook een training beëindigen. Eén van hen kan bij vermeende klachten bij een lid, hem of haar de deelname aan de training ontzeggen. Dat kan naast de trainer ook gebeuren door een bestuurslid.

Vinden er meerdere trainingen plaats, dan blijf je bij je eigen trainingsgroep. De dug outs worden NIET gedeeld met andere trainingsgroepen.

Trainingsmaterialen worden niet door de leden/spelers aangeraakt. Dit gebeurt enkel en alleen door de trainer/ster.

In de materialen container aan het veld staan desinfecterende handgel en desinfecterende spray voor de trainer/sters.

Wedstrijden

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens wedstrijden hoeft bij hockey (contactsporten) geen 1,5 meter afstand te worden gehouden om het hockey normaal te kunnen beoefenen.

Betreed pas het veld als de vorige wedstrijd is afgelopen en de teams, begeleiders en scheidsrechters het veld hebben verlaten.

Wel is de 1,5 meter afstand van toepassing bij wedstrijden met spelers/speelsters van 18 jaar en ouder tijdens de warming up en rustmomenten en ook tijdens de besprekingen. Voor en na afloop van een wedstrijd moeten zij ook weer de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Begeleiders (waaronder coaches) moeten indien mogelijk ten opzichte van een ieder vanaf 13 jaar de 1,5 meter afstand houden, dus ook tijdens de rustmomenten en besprekingen.

Elk team heeft via de coaches van de MHCC een rugzak gekregen met daarin desinfecterende spray (voor het reinigen van materialen), een rol papier en desinfecterende handgel (zie o.a.

lijnmaskers en keepersspullen).

Dug-outs

Er kan bij MHCC gewoon gebruik worden gemaakt van de dug-outs tijdens wedstrijden en trainingen, indien dat nodig is voor het ‘normaal’ beoefenen van de hockeysport. Er is dus geen verschil tussen trainingen en wedstrijden.

Dug outs mogen niet worden gedeeld met andere trainingsgroepen of teams.

Geen 1,5 meter afstand

Jeugd tot en met 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden.

Bij jeugd tot en met 12 jaar hoeven volwassenen (trainers/begeleiders) geen afstand te houden.

Wel afstand

Bij jeugd vanaf 13 jaar moeten de volwassenen die training geven wel afstand houden. En voor coaches/begeleiders geldt: Ga naast de dug out staan, indien dat tijdens de wedstrijd mogelijk is en wordt toegestaan.

Bij 18 jaar en ouder: tijdens trainingen is het mogelijk om afstand te houden en daarom ook verplicht, dus de dug out is niet tegelijk voor alle leden toegankelijk.

Probeer waar mogelijk tijdens wedstrijden afstand te houden, dat geldt ook voor begeleiders die, bij geen overlast qua aantallen, naast de dug out kunnen staan. Bij MHCC is het vanwege de veiligheid (vereiste volgens advies KNHB) vooralsnog niet toegestaan om banken langs het veld te plaatsen. Voor wisselspelers, dus ook van 18 jaar en ouder, is de dug out wel tegelijk toegankelijk en de aangewezen plek volgens de spelreglementen en advies over veiligheid.

Andere clubs kunnen dit anders invullen, al behoren wisselspelers en begeleiders formeel op de bank of in de dug out, ook kunnen er voorzieningen buiten het veld of achter de dug out zijn.

Supporters/langs de lijn

Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Alleen leden uit één gezin hoeven onderling geen afstand te houden.

Supporters / ouders hebben geen toegang tot het veld (behalve spelers, begeleiders/coaches en scheidsrechters). EHBO is hierop een uitzondering, op moment dit noodzakelijk is.

Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en zingen is niet toegestaan.

Volg altijd de aanwijzingen van coaches, scheidsrechters, commissie- of bestuursleden op.

Bidons en eigen materialen

Iedereen moet gebruik maken van een eigen bidon, stick en andere materialen. Leen dus geen materialen uit aan medespelers.

Hesjes

Het advies is dat er geen hesjes worden gebruikt als deze niet daarna gewassen worden. Bij de meeste trainingsgroepen zijn hesjes aan de leden uitgereikt voor persoonlijk gebruik, zodat onderling gebruik wordt voorkomen. De hesjes blijven eigendom van de MHCC en vallen onder verantwoordelijkheid van het lid.

Lijnmaskers (strafcornermaskers)

Het wordt dringend aanbevolen om lijnmaskers na een strafcorner te reinigen. Zorg dat de spray bij de wedstrijd aanwezig is. Soms mogen wisselspelers of begeleiders dat doen, overleg dit voor de wedstrijd met de scheidsrechter, omdat dat geen gebruik is. Anders moeten de spelers dat zelf doen. Zorg dat een wisselspeler, die de maskers op dat moment reinigt, een trui of hesje draagt om verwarring bij de spelers in het veld te voorkomen.

Keepersspullen

Keepersspullen moeten bij teams zonder vaste keeper na afloop en voor opnieuw gebruik worden gedesinfecteerd. Zorg dat de spray hierbij aanwezig is.

Toegang en gebruik clubhuis

Houd afstand van de kantine vrijwilligers. Geef ze de ruimte en volg hun aanwijzingen op!!

Het clubhuis is tijdens de wedstrijden geopend. Hier geldt: toegang via de hoofdingang, naar buiten via het terras of de gang langs de toiletten, dus éénrichtingsverkeer. Pijlen en pictogrammen zullen dat aangeven.

Bij de ingang staat een dispenser om je handen te desinfecteren.

Het assortiment zal tijdens de wedstrijden beperkt zijn en aan de bar kan alleen contactloos of met de pin betaald worden. Dit ter bescherming van onze vrijwilligers.

Het clubhuis biedt niet veel ruimte, blijft dus niet binnen hangen, maar begeef je naar buiten naar het veld of (prieel) op het terras.

Vanuit de kleedkamers is teruglopen naar de kantine niet toegestaan maar verlaat men het clubhuis via de gang langs de toiletten. Vanaf het veld moet de hoofdingang worden gebruikt om de kleedkamers weer te bereiken. Er zal dus omgelopen moeten worden.

Kleedkamers

Hoewel kleedkamers bij MHCC zijn gewoon geopend zijn voor spelers en speelsters tot en met 17 jaar om zich om te kleden en om te douchen, vragen wij de spelers en speelsters toch om thuis om te kleden (voor en na de wedstrijd).

Begeleiders hebben geen toegang tot de kleedkamer voor een voor- of nabespreking omdat dan de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden genomen

Team besprekingen vinden plaats OP het veld (dus niet in de kleedkamer).

Bij teams met spelers/speelsters vanaf 18 jaar of ouder, mogen maximaal 6 spelers tegelijk in één kleedkamer met inachtneming van 1,5 meter afstand. Maximaal 2 personen mogen tegelijk douchen op dezelfde afstand. Er vinden hier voor deze teams net als de jeugdteams geen voor- en nabesprekingen plaats. Ook hier vragen wij de spelers- en speelsters om thuis om te kleden (zowel voor, als na de wedstrijd).

De club of een verantwoordelijke betreedt niet de kleedkamer voor een controle. Blijkt echter op de gang dat de regels zijn of worden genegeerd, dan kan de club een team of een lid voor een periode de toegang tot de kleedkamers ontzeggen.

Let op onder routing hoe je de kleedkamers bereikt en hoe je daarna het clubhuis verlaat.

Houd er rekening mee dat andere verenigingen de toegang tot hun kleedkamers anders kunnen regelen dan wel kunnen sluiten.

Tot slot

We begrijpen dat dit een hoop informatie is, maar hopen op deze manier toch enige duidelijkheid te hebben gegeven. Bij nieuwe maatregelen of wijzigingen zullen wij van dit document een gewijzigde versie publiceren.

Hebben jullie nog specifieke vragen of opmerkingen, dan kunnen deze gesteld worden via : [email protected] (of via secretariaat : [email protected]).

 
27-8-2022 Nieuws