Geschiedenis

De vereniging werd opgericht in 12 september 1953 en mede door de aanwezigheid in de plaats van een lyceum en een kweekschool (met bijbehorende docent lichamelijke opvoeding) was er al snel een kleine maar gezonde club, echter zonder vaste accommodatie.

Accommodaties

De eerste jaren werd op diverse ad-hoc locaties gespeeld in en rond Coevorden. In 1957 kreeg men twee velden en een oefenveld op het sportpark ”de Pampert”, waar in 1966 samen met de naastgelegen tennisvereniging een clubgebouw ("De Puntert”) verrees. Hier verbleef men tot 1978, toen men door de expansiedrift van de buurverenigingen gedwongen werd te verhuizen naar een "tijdelijke” locatie op het sportpark ”Klinkenvlier”. Het ledental zakte in die tijd van ca 200 tot onder de 80. Dit tijdelijk verblijf duurde tot 1995, toen de vereniging weer terugkeerde naar "de Pampert”, weliswaar aan de andere kant van het sportpark dan waar men begon (voor de insiders: op het oude sportveld van het lyceum), echter nu wel met een zandgestrooid kunstgrasveld, maar nog wel zonder clubgebouw. Met de voetbalvereniging Germanicus en de korfbalvereniging Korvesta werden de handen ineengeslagen en verrees in 1997 een gezamenlijk gebouw, met voor iedere vereniging een eigen kantine en kleedkamers. Hier is de M.H.C. Coevorden nog steeds gevestigd. Het ledental is weer toegenomen en gaat al weer aardig richting de 200.

Veldhockey

Tot 1971 werd er gespeeld in het district Oost van de K.N.H.B.
De jeugdwedstrijden vonden vooral plaats in de regio Twente, hierdoor kon het vervoer met een autobus geregeld kon worden, de teams die in Almelo moesten spelen werden als eerste gedropt en dan uiteindelijk als laatste weer opgehaald.
De seniorenteams kregen echter te maken met langere reisafstanden. Vanuit Drenthe moest men bijvoorbeeld naar Nijmegen, Tiel of Wageningen. Enschede (80km) was dichtbij.
Dat was dan ook de voornaamste reden dat de vereniging in 1971 overstapte naar het district Noord. (”bij de Waddenzee kun je niet verder”). Het ging crescendo met de vereniging wat resulteerde in promotie in 1973 van het eerste herenteam naar de toen net ingevoerde landelijke 1e klasse (te vergelijken met de huidige overgangsklasse) en de promotie van het eerste damesteam naar de districts 1e klasse. (voor de dames was er toen nog geen landelijke competitie)
Voor de heren bleek deze landelijke klasse echter te hoog gegrepen en na een jaar speelde men dan alweer een klasse lager, de dames konden zich nog enige jaren handhaven.
Mede door de terugloop in het aantal leden konden de standaardteams ook deze posities niet handhaven. In 2006 speelde het eerste herenteam 3e klasse en het eerste damesteam 4e klasse.

Zaalhockey

Zaalhockey is altijd een belangrijke activiteit van de M.H.C. Coevorden geweest.
De aanwezigheid van een geweldige zaalaccommodatie is hier ongetwijfeld mede van belang geweest. Coevorden beschikte namelijk over de Feithhal (bij de opening in 1957 een der modernste sportzalen van West-Europa genoemd), waarvan beelden van de opening zelfs het NTS-journaal haalde). Waarschijnlijk ook hierdoor haalde het eerste herenteam zelfs een keer een zevende plaats op het Nederlands Kampioenschap en konden de standaardteams zich jarenlang in de topklassen van het district handhaven (zowel Oost als Noord). Ook genoemd mag worden het veteranentoernooi, dat ondertussen al meer dan 30 edities telt.

Met dank aan Henk Arends